o firmie

Począwszy od 2004 roku specjalizujemy się we wdrożeniach i szkoleniach w zakresie Systemów Zarządzania Jakością oraz Specjalizowanych Systemów Zarządzania dla Branży Spożywczej, Wyrobów Medycznych oraz Kosmetycznej. Wyróżniają nas zadowoleni Klienci i ponad 70 wdrożeń zakończonych sukcesem na terenie całej Polski.
Zapraszamy do Współpracy!.

co nowego

 • Nasze publikacje naukowe: Zachęcam do zapoznania się z publikacją w czasopiśmie Problemy Jakości 9/2015 Motywy wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością Autorzy: Radosław WOLNIAK Marcin SUŁKOWSKI, Miesięcznik ISSN 0137-8651 e-ISSN 2449-9862 - rok powstania: 1968; Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)

  Więcej...
 • Szkolenia w zakresie nowej normy ISO 9001:2015 W związku z publikacją normy ISO 9001:2015 proponujemy indywidualne szkolenia:
  Wymagania nowej normy ISO 9001:2015 - przegląd i omówienie
  Podejście oparte na ryzyku - norma związana ISO 31010 - jaką technikę zarządzania ryzykiem przyjąć? - czy to takie trudne ?
  Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem
  Nowa struktura normy - 10 rozdziałów - łatwość w integracji z pozostałymi normami "systemowymi"
  Koniec działań zapobiegawczych - co w zamian?
  Zmiany wymagań dotyczących procesu projektowania
  Większy nacisk na dowody skuteczności niż regulacje
  Zakres dokumentacji wymagany do wykazania zgodności - co dalej z Księgą Jakości?
  Okres przejściowy na dostosowanie do wymagań nowej normy - jak długo ważne są obecne certyfikaty

 • Okres przejściowy na stosowanie normy ISO 9001:2008. W związku z publikacją normy ISO 9001:2015 w dniu 23 września 2015 roku wszystkie certyfikaty wydane na zgodność z normą ISO 9001:2008 pozostają ważne nie dłużej niż do dnia 23 września 2018 roku. Oznacza to także, że można prowadzić certyfikację na starą normę - jednak certyfikat nie może być ważny dłużej niż do 23 września 2018 roku. Warto zatem rozważyć możliwość przejścia na wymagania nowej normy ISO 9001:2015 już teraz tak by nie tracić pełnego roku ważności certyfikatów wydanych na "starą" normę.

 • Ruszyła nasza nowa strona WWW. Zapraszamy do kontaktu z nami.

 • ISO publikuje draft normy ISO 9001:2015. Istotne zmiany, min. nowe wymagania dla wykazani podejścia procesowego wymaganie określenia ryzyka dla zgodności towarów i usług wymaganie ustalenia odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych procesów.

 • Począwszy od 01.01.2014 r Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadza dla wszystkich wprowadzających produkty w opakowaniach nowy obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi.

Wdrożenia

Indywidualnie opracowana dokumentacja,
Rzetelne Konsultacje,
Wiedza i Doświadczenie.

Szkolenia

Zarzadzanie, Narzędzia i Techniki Jakości
Ocena Ryzyka, Wyroby Medyczne, Bezpieczeństwo Żywności, Ocena Zgodności i Znak CE.

Wsparcie

Indywidualne Konsultacje, Zlecone Audity, Asysta w trakcie auditów trzeciej strony.