insurance company


systemy zarządzania jakością

  • Prowadzimy kompleksowe wdrożenia Systemów Zarządzania Jakością wg. wymagań normy ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009
  • Oceniamy skuteczność już wdrożonych systemów
  • Oceniamy możliwość prowadzenia działań doskonalących procesy u Klienta
  • Przeprowadzamy zlecone audity u dostawców i kooperantów
  • Prowadzimy skuteczne Szkolenia dla Pełnomocników i Auditorów Wewnętrznych a także pozostałego personelu

Co nowego

22 styczeń
Nasze publikacje naukowe: Zachęcam do zapoznania się z publikacją w czasopiśmie Problemy Jakości 9/2015 Motywy wdrażania certyfikowanych systemów zarządzania jakością Autorzy: Radosław WOLNIAK Marcin SUŁKOWSKI, Miesięcznik ISSN 0137-8651 e-ISSN 2449-9862 - rok powstania: 1968; Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT).
Więcej...

18 styczeń
Szkolenia w zakresie nowej normy ISO 9001:2015 W związku z publikacją normy ISO 9001:2015 proponujemy indywidualne szkolenia:
Wymagania nowej normy ISO 9001:2015 - przegląd i omówienie
Podejście oparte na ryzyku - norma związana ISO 31010 - jaką technikę zarządzania ryzykiem przyjąć? - czy to takie trudne ?
Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem
Nowa struktura normy - 10 rozdziałów - łatwość w integracji z pozostałymi normami "systemowymi"
Koniec działań zapobiegawczych - co w zamian?
Zmiany wymagań dotyczących procesu projektowania
Większy nacisk na dowody skuteczności niż regulacje
Zakres dokumentacji wymagany do wykazania zgodności - co dalej z Księgą Jakości?
Okres przejściowy na dostosowanie do wymagań nowej normy - jak długo ważne są obecne certyfikaty

Wdrożenia

Indywidualnie opracowana dokumentacja,
Rzetelne Konsultacje,
Wiedza i Doświadczenie.

Szkolenia

Zarzadzanie, Narzędzia i Techniki Jakości
Ocena Ryzyka, Wyroby Medyczne, Bezpieczeństwo Żywności, Ocena Zgodności i Znak CE.

Wsparcie

Indywidualne Konsultacje, Zlecone Audity, Asysta w trakcie auditów trzeciej strony.