insurance company


spawalnictwo i konstrukcje

  • Szkolimy i wdrażamy wymagania serii norm EN 1090:
  • EN 1090-1: „Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych”,
  • EN 1090-2: „Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”,
  • EN 1090-3: „Wymagania techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych”
  • oraz wymagania serii norm "Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych" w wybranym wariancie.

Wdrożenia

Indywidualnie opracowana dokumentacja,
Rzetelne Konsultacje,
Wiedza i Doświadczenie.

Szkolenia

Zarzadzanie, Narzędzia i Techniki Jakości
Ocena Ryzyka, Wyroby Medyczne, Bezpieczeństwo Żywności, Ocena Zgodności i Znak CE.

Wsparcie

Indywidualne Konsultacje, Zlecone Audity, Asysta w trakcie auditów trzeciej strony.