insurance company


wyroby medyczne

  Prowadzimy konsultacje, wdrożenia i szkolenia na temat:

  • Systemów Zarządzania Jakością wg. normy ISO 13485
  • Wymagań dyrektywy 93/42/EEC Wyroby Medyczne.
  • Zarządzania ryzykiem wg aktualnej normy ISO 14971 między innymi z zastosowaniem metody FMEA
  • Zakresu wymaganej dokumentacji technicznej ( Technical File ),
  • Wymagań dotyczących znakowania wyrobów medycznych,
  • Dokumentacji towarzyszącej,
  • Prawidłowego stosowania znaku CE
  • Oceny klinicznej zgodnie z właściwym MEDDEV i wymaganiami prawnymi,
  • Ewaluacji biokompatybilności
  • Walidacji procesów np. według wytycznych GTHF
  • Oceny użyteczności
  • Identyfikowalności wyrobów medycznych
  • Rejestracji wyrobów medycznych
  • Klasyfikacji wyrobów medycznych
  • Postępowania w przypadku wystąpienia incydentu medycznego
  • Stosowania metod, technik i narzędzi jakości we wspomaganiu funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością
  • Koordynujemy także całość procesu opracowania i rozwoju wyrobu medycznego i jego dokumentacji.

Wdrożenia

Indywidualnie opracowana dokumentacja,
Rzetelne Konsultacje,
Wiedza i Doświadczenie.

Szkolenia

Zarzadzanie, Narzędzia i Techniki Jakości
Ocena Ryzyka, Wyroby Medyczne, Bezpieczeństwo Żywności, Ocena Zgodności i Znak CE.

Wsparcie

Indywidualne Konsultacje, Zlecone Audity, Asysta w trakcie auditów trzeciej strony.