insurance company


rolnictwo

  • Wdrażamy GlobalGAP - stanowiący rozwinięcie Dobrej Praktyki Rolnej (Good Agricultural Practice) wraz z zasadami zapobiegania ryzyka, analizy ryzyka (HACCP),
  • Integrowanej Ochrona Roślin oraz Integrowanej Produkcji Roślinnej

Wdrożenia

Indywidualnie opracowana dokumentacja,
Rzetelne Konsultacje,
Wiedza i Doświadczenie.

Szkolenia

Zarzadzanie, Narzędzia i Techniki Jakości
Ocena Ryzyka, Wyroby Medyczne, Bezpieczeństwo Żywności, Ocena Zgodności i Znak CE.

Wsparcie

Indywidualne Konsultacje, Zlecone Audity, Asysta w trakcie auditów trzeciej strony.