insurance company


doświadczenie

Jesteśmy praktyczni i posiadamy ugruntowaną wiedzę. Począwszy od 2004 roku wdrożyliśmy Systemy Zarządzania w ponad 70 organizacjach reprezentujących większość branż. Przeszkoliliśmy kilkaset osób. Dzięki temu dobrze rozumiemy czego oczekuje Klient na drodze do budowy skutecznej organizacji.

Skuteczność Wdrożonych Systemów Zarządzania Jakością jest także przedmiotem naszych badań naukowych. Na swoim koncie posiadamy punktowane publikacje naukowe w tym zakresie. Uczestniczymy w Międzynarodowych Konferencjach Naukowych. Po prostu jesteśmy „na bieżąco”.

Prosimy o kontakt - przedstawimy naszą listę referencyjną.

Wdrożenia

Indywidualnie opracowana dokumentacja,
Rzetelne Konsultacje,
Wiedza i Doświadczenie.

Szkolenia

Zarzadzanie, Narzędzia i Techniki Jakości
Ocena Ryzyka, Wyroby Medyczne, Bezpieczeństwo Żywności, Ocena Zgodności i Znak CE.

Wsparcie

Indywidualne Konsultacje, Zlecone Audity, Asysta w trakcie auditów trzeciej strony.