insurance company


zarządzanie środowiskowe

  • Prowadzimy wdrożenia Systemów Zarządzania Środowiskowego wg. wymagań normy ISO 14001:2004 / PN-EN ISO 14001:2005
  • Opracowujemy Wnioski dotyczące zatwierdzania gospodarki odpadami, transportu odpadów itp.
  • Szkolimy w zakresie opłaty produktowej, ZSEE, itp.

Wdrożenia

Indywidualnie opracowana dokumentacja,
Rzetelne Konsultacje,
Wiedza i Doświadczenie.

Szkolenia

Zarzadzanie, Narzędzia i Techniki Jakości
Ocena Ryzyka, Wyroby Medyczne, Bezpieczeństwo Żywności, Ocena Zgodności i Znak CE.

Wsparcie

Indywidualne Konsultacje, Zlecone Audity, Asysta w trakcie auditów trzeciej strony.